دارای پروانه کسب از اتحادیه مشاورین املاک
دارای پروانه تخصصی از اتحادیه مشاورین املاک
ارائه کدرهگیری
دارای سابقه درخشان
هدف، خدمت است و کسب روزی حلال